ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์

      สำหรับการตรวจจับความเร็ว กองตรวจการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก
วัตถุประสงค์ ของการจัดทำเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ ในการเฝ้าระวัง กวดขัน และบังคับใช้กฎหมาย ด้านความเร็ว ไปยังผู้ประกอบการและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วย

เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย และลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจการ ของกรมการขนส่งทางบก และ ฝ่ายตรวจการ ขนส่งจังหวัด ทุกจังหวัด ออกปฏิบัติการตรวจจับความเร็ว และทำการ Upload ภาพเข้าสู่เครื่องแม่ข่าย โดยทำการ Log in เข้าสู่ระบบ เพื่อทำการ Upload ภาพ ทำรายงาน หากยังไม่ทราบ Log in /Password กรุณาติดต่อทางอีเมล์ info@envisystem.com
Slider 03 Slider 03 Slider 03 Slider 03 Slider 03

: Please Login :

OPERATOR ID : PASSWORD: